Photo header

Links

Related research projects

 

De commissie 'Werken en leven in de toekomst' onderzoekt op welke manier werknemers in de toekomst kunnen worden toegerust om op een duurzame manier betaald werk, scholing en zorg te combineren. Met de opkomst van de participatiesamenleving wordt mensen gevraagd om meerdere verantwoordelijkheden op zich te nemen en dit brengt zowel risico's als kansen met zich mee. Het advies brengt de risico's en kansen voor verschillende leeftijdsgroepen, opleidingsniveau's en herkomstgroepen in kaart en denk na over instrumenten die de combinatie kunnen faciliteren.

 

The  Work and Family Researchers Network (WFRN) is an international membership organization of interdisciplinary work and family researchers.  The WFRN also welcomes the participation of policy makers and practitioners as it seeks to promote knowledge and understanding of work and family issues among the community of global stakeholders.
 

Online initiative of the School of Human Resources and Labor Relations
on workplace flexibility and the employment relationship. This website brings together a variety of research outcomes and best practices that help demonstrate the importance of work and workplace design to building a sustainable workforce.
 

The Economic and Social Research Council Seminar Series aim to understand the work-life challenges for employees, employers and policy-makers posed by economic recession and austerity measures. What happens to work-life balance in a time of economic recession and austerity measures? Do economic pressures overshadow social and individual concerns and if so, are policies and practices to support work-life balance threatened, or will austerity drive innovative and positive changes?

 

Institutional context